BCG - 2023 uit de startblokken! 

BCG - 2023 uit de startblokken! 

02 februari 2023

Afgelopen jaar is de Business Club Genie in het leven geroepen. Een platform voor ondernemende pioniers die willen verbinden, inspireren en samenwerken, gestoeld op kameraadschap.

Als gelijkgestemden weten we elkaar te vinden en we hechten daarom veel waarde aan jullie inbreng en aanwezigheid.

Schrijf daarom de volgende data dikgedrukt in je agenda! Wij kijken uit naar wat 2023 ons als Business Club zal brengen, maar ook wat het jullie als leden onderling zal brengen. Samen banen we de weg, samen zijn we ondernemende pioniers. Sodeju!

Bekijk hier ook de toelichting van het bestuur